Ondernemer! Heeft jouw bedrijf een vraag waar wij bij kunnen helpen?

Je wilt aan de slag met duurzaamheid binnen jouw bedrijf. Daarbij loop je tegen vragen op. Lees hier in welke gevallen Het Groene Brein kan helpen.

Je wilt als bedrijf aan de slag met duurzaamheid, of bent er misschien zelfs al even mee bezig. Je bent tegen vragen aangelopen en hebt die opgelost. Alleen het antwoord op die ene, brandende vraag lijkt nog niet te bestaan.

Voor wie?

Het Groene Brein helpt bedrijven bij het oplossen van vragen rondom de nieuwe, duurzame economie. Wij verbinden ondernemers aan de leidende wetenschappers uit ons netwerk. Samen ontwikkelen we nieuwe, duurzame verdienmodellen.

We hebben succesvolle projecten gedaan voor zowel het mkb als multinationals. Wat deze bedrijven bindt is een serieus commitment om innovatieve duurzaamheidsvragen op te pakken.

Bij wat voor soort vragen kan Het Groene Brein helpen?

Kijk voor een totaalbeeld van onze projecten naar de pagina Programma’s. In deze projecten zijn drie succesfactoren te ontdekken:

  1. Het Groene Brein creëert de link tussen wetenschappers en het bedrijfsleven. We kunnen het beste helpen bij vragen waar wetenschappelijke kennis bij nodig is. Die zijn vaak innovatief en grensverleggend van aard.
  2. Wij creëren coalities. Het is een goed begin om alle duurzaamheidsvraagstukken binnen je bedrijfspoort op te lossen. Maar onvermijdelijk loop je tegen vragen op die alleen in jouw keten of in jouw sector zijn op te lossen. We zoeken partijen met gedeelde belangen.
  3. Duurzaamheidsvragen reiken evengoed over disciplinaire grenzen heen. Een grondstoffenprobleem is soms een financieringsprobleem. Wij functioneren optimaal bij multidisciplinaire, systeem-overstijgende vragen.

Het Groene Brein fungeert als matchmaker, kennismakelaar en aanjager. Bij vragen waar het wetenschappelijke element minder nadrukkelijk naar voren komt kan ondernemersnetwerk De Groene Zaak overigens vaak wel helpen. Neem contact op met De Groene Zaak, via info@degroenezaak.com of telefoonnummer 070 – 392 66 57.

Wat voor soort vragen niet?

Wij zijn geen consultant of ingenieursbureau. We zijn bijvoorbeeld niet de beste partij om u te helpen met een specifieke afvaloplossing op locatie. Dat kunnen marktpartijen het beste. Wij kunnen je dan weer wél helpen als het gaat om integraal afvalmanagement, waarbij tijdens de inkoop van producten of diensten al rekening wordt gehouden met de verwerking.

Hoewel we het eerste type vragen niet zelf oplossen kunnen wij u vaak wel verder helpen. Via ons uitgebreide netwerk proberen wij u zo goed mogelijk, kosteloos te helpen.

Meer informatie?

Neem contact op met Het Groene Brein en we kijken vrijblijvend of we je verder kunnen helpen.

Antoine Heideveld
directeur
M  06 46 444 500
E   antoine.heideveld@hetgroenebrein.nl

Mark Beumer
programmamanager Kennis en Media
M  06 29 14 92 44
E   mark.beumer@hetgroenebrein.nl

Dianne de Fijter
projectmedewerker
M  06 51 51 09 50
E   dianne.defijter@hetgroenebrein.nl

Carien van der Have
projectmedewerker
M 06 27 32 22 29
E   carien.vaderhave@hetgroenebrein.nl