Jaarverslag 2016 Het Groene Brein

Al is het al een tijdje 2017, graag nodigen we u van harte uit om met ons terug te blikken op het jaar 2016. Met trots presenteren we u het jaar verslag 2016. In dit rapport vermelden we de missies, visies en doelen, geven we inzicht in onze organisatievorm en bovenal geven we een indruk in de uitgevoerde activiteiten en behaalde resultaten in 2016.

We willen al onze wetenschappers en samenwerkingspartners hartelijk danken voor hun betrokkenheid in 2016. We zijn trots op de stappen die zijn gezet en de resultaten die een jaar werken binnen Het Groene Brein heeft opgeleverd.

Hier leest u het complete Jaarverslag 2016.

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter