Sociale Waardecreatie

Als je nieuwe werknemers werft en daarbij mensen uit de WW haalt, welke waarde levert dat dan op voor de Nederlandse maatschappij? Wat is de financiële opbrengst van investeren in opleidingen voor je medewerkers?

Naast financiële activa spreken bedrijven steeds vaker over hun ecologische en (zoals in de voorbeelden hierboven) hun sociale activa. Het inzichtelijk en meetbaar maken van deze niet-financiële waarde is noodzakelijk, zodat ondernemers ook kunnen sturen op andere optimalisaties van waarde dan alleen financiële.

Een coalitie van ambitieuze partijen is daarom i.s.m. De Groene Zaak en Het Groene Brein de uitdaging aangegaan om een ‘business breakthrough’ op dit gebied te realiseren. In een tijdsbestek van ongeveer 12 maanden wil de coalitie serieuze stappen zetten in het inzichtelijk en meetbaar maken van hun sociale activa.

Bent u ook geïnteresseerd in het meetbaar maken uw sociale (of ecologische) impact? Neem dan contact op met Mark Beumer (mark.beumer@hetgroenebrein.nl).

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter