Programma Start Ups for a Circular Economy

Er is in Nederland een groeiend aantal startende bedrijven actief op gebied van de circulaire economie. Het Groene Brein geeft samen met partners vanuit de coalitie Nederland Circulair concreet vorm bij de ondersteuning van deze startups. Hierbij sluiten we aan bij bestaande initiatieven.

We zijn bezig om onder meer de volgende concrete activiteiten op te zetten:

 • Circular challenges
  In Venlo, Amsterdam, Nijmegen, Breda, Enschede, Deventer en Zwolle worden regionale Circular Challenges georganiseerd waarin interdisciplinaire teams van jongeren (buiten onderwijstijd) werken aan vragen van bedrijven en gemeenten rondom de circulaire economie.
 • Get started circular: ‘From idea to reality’
  Iedereen met een circulair business idee kan via het Get Started Circular in 10 weken de stap van idee naar bedrijf zetten. Het Get Started programma helpt de deelnemers hun business idee uit te werken middels het testen van de aangenomen assumpties en het vinden van het juiste bussinesmodel. De uitkomst is dat deelnemers in 10 weken er achter komen of het idee levensvatbaar is en of ze het idee willen doorontwikkelen middels een bedrijf/startup.
 • CE Booster: Scaling up circular business
  Tijdens de Circular Economy Booster worden start ups te ondersteunen in het opschalen van hun start up naar een  duurzaam bedrijf dat goed in de markt staat.  De start ups van de CE Booster komen deels uit de Get Started Circular, deels vanuit andere programma’s van Nederland Circulair. Deze bedrijven, die vaak al producten en diensten op de markt hebben en die verder willen en kunnen groeien, worden ondersteund met onder andere:
  – kennis en coaching door wetenschappers en een netwerk van ondernemers;
  – kwartaalsessies waar voortgang wordt besproken;
  – oplossen van financieringsbelemmeringen;
  – creëren van Peer to Peer groepen die maandelijks bijeen komen om hun focusplan te bespreken en ervaringen te delen.

 

Dit programma draagt direct bij aan de ambitie van Nederland Circulair. Wil je hier meer over weten? Neem dan contact op met Antoine Heideveld om hier eens over door te praten.

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter