New Economy Science Lab

Het wordt steeds duidelijker dat de economie – naast incrementele verandering – in zijn totaliteit opnieuw uitgevonden moet worden; opnieuw ontworpen op basis van duurzame grondbeginselen.

Deze nieuwe economie vraagt om een geheel nieuw fundament. Kort gezegd betekent dit dat we alle activa – de middelen die we aanwenden om behoeften te bevredigen en welvaart te creëren en te bestendigen – in ons economisch domein betrekken. Een grove indeling omvat drie activa: ecologische, sociale en financiële. Daarmee geven we welvaart een bredere betekenis.

Het Groene Brein wil aanjager zijn voor het noodzakelijke onderzoek. Het wil daartoe kennis en kunde van wetenschappers bundelen in een New Economy Science Lab dat:

  • de contouren van de nieuwe, waardegedreven economie zal schetsen
  • de kernvragen die hierbij aan het licht komen zal benoemen;
  • en vervolgens op zoek zal gaan naar antwoorden op deze vragen.

Ons doel is om in het najaar van 2014 met dit science lab te starten.

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *