Icoonprojecten

Nederland onderneemt circulair! Oproep Circulaire Icoonprojecten

Het Programma Nederland Circulair* zoekt Circulaire Icoonprojecten: innovatieve projecten die tot de verbeelding spreken en laten zien of tastbaar maken wat een circulaire economie kan betekenen voor Nederland. Dit biedt een prachtige kans om je visie op circulair ondernemen een podium te geven. Een circulaire economie ontstaat niet vanzelf, het vraagt een systeemverandering. Wij denken dat bedrijven hierin een cruciale rol vervullen. Want als bedrijven hierin samenwerken en ontwikkelen, ontstaan stap-voor-stap en van onderaf nieuwe ketens, uiteindelijk resulterend in een nieuwe, circulaire economie. De kenmerken van een Circulair Icoonproject zijn.

Ambitie
– Grote impact of potentie hiervoor.
– Opschaalbaar naar rest van Nederland en daarbuiten.
– Duidelijke en aansprekende visie voor een circulaire toekomst.

Samenwerking
– Projecten op regio-, sector-, ketenniveau of verder.
– Samenwerking tussen bedrijven en organisaties uit allerlei disciplines.

Circulair
– Maximale herbruikbaarheid van grondstoffen en materialen.
– Minimale waardevernietiging van grondstoffen en materialen.
– Circulair op het vlak van product, technologie én business model.

De Circulaire Icoonprojecten worden in de aanloop naar en tijdens het Nederlands EU-voorzitterschap in de eerste helft van 2016 uitgebreid in de schijnwerpers gezet wanneer de circulaire ambities van Nederland aan bod komen. De partners van de RACE-coalitie (Nederland Circulair), RVO en IenM zetten zich verder in om de Circulaire Icoonprojecten naar een hoger plan te tillen. De precieze benadering zal in overleg met de winnaars worden vastgesteld, elementen zijn:

– Prominente plek tijdens het lanceringsevenement van Nederland als Circulaire Hotspot
– Demonstratie tijdens de Innovatie Estafette 2016
– Ondersteuning door het Innovatie Attaché Netwerk

De inschrijving is geopend tot 1 oktober 2015. Een onafhankelijke jury selecteert uit de inzendingen een shortlist. Uit deze lijst kiezen zij vervolgens de drie beste en meest toonaangevende project waarvan één als winnaar. Op 17 november 2015 worden de winnaars bekend gemaakt op een landelijk evenement van Nederland Circulair. Meer weten? Lees hier de reglementen. Mail het ingevulde aanmeldformulier vóór 1 oktober naar icoonproject@degroenezaak.com.

*Om de gang naar een circulaire economie slim te versnellen hebben Circle Economy, Click NL Design, De Groene Zaak, Het Groene Brein, MVO Nederland en RVO.nl de handen ineengeslagen. Samen met partners als het ministerie van IenM, TNO, Acceleratio en IMSA werken wij in 7 thema’s aan de realisatie van acceleratie naar een circulaire economie: RACE. Een onderdeel van onze inzet is deze oproep voor circulaire icoonprojecten. Nederland Circulair heeft ook een eigen online platform: www.circulairondernemen.nl.

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter