Het LEI ontwikkelt bedrijfsmodellen voor natuurinclusieve landbouw

Vanuit het LEI (Landbouw-Economisch onderzoeksinstituut van de Wageningen Universiteit) en het Ministerie van Economische Zaken is onderzoek gedaan naar bedrijfsmodellen voor boeren op het vlak van agrarisch natuurbeheer, met name op het vlak van het vormen van collectieven.

Vanuit het LEI en EZ was de wens om hierbij ook wetenschappers van Het Groene Brein te betrekken zodat ook input vanuit onderzoeksvelden buiten de agrarische sector kon worden betrokken, met name op het vlak van duurzame businessmodellen en verdienmodellen. Het doel van het onderzoek is een bijdrage te leveren aan het nieuwe agrarisch natuurbeheer zoals dat momenteel wordt vorm gegeven, waarbij meer aandacht is voor regionale samenwerking. Belangrijke succesfactoren zijn effectieve verdienmodellen voor boeren waarin agrarisch natuurbeheer centraal staat. De agrarisch collectieven en regionale partijen spelen hierbij een belangrijke rol. Er zijn inmiddels een aantal onderzoeksvragen gedefinieerd die eind 2014 tot antwoorden leiden die bijdragen aan het praktisch vormgeven van verdienmodellen voor agrarisch natuurbeheer.

Lees hier het mooie resultaat van het onderzoek: Verdienmodellen Natuurinclusieve Landbouw 2015 20 01 LR.

Neem voor meer informatie contact op met Antoine Heideveld.

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter