Expeditie Duurzaam Onderwijs

Het is van essentieel belang dat studenten duurzame oplossingen leren ontwikkelen die toekomstbestendig zijn en waarde toevoegen aan de maatschappij. Mbo-opleidingen, hogescholen en universiteiten staan voor de grote uitdaging om deze wereldburgers van de toekomst op te leiden. De Expeditie Duurzaam Onderwijs helpt onderwijsinstellingen toekomstbestendig te maken vanuit een integrale duurzaamheidsvisie.

Expeditie Duurzaam Onderwijs 

De Expeditie Duurzaam Onderwijs heeft als doel:

“Een versnelling op gang brengen voor duurzame ontwikkeling in het onderwijs en onderzoek in alle sectoren van het onderwijs”.

De expeditie begeleidt onderwijsinstellingen naar een effectieve integratie van duurzaamheid in opleidingen onderwijs- en onderzoeksprogramma’s, bedrijfsvoering en stakeholder relaties. Dit wordt bereikt door een integrale aanpak gebaseerd op de internationaal vastgestelde richtlijn voor de maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties ISO 26000, gekoppeld aan het beoordelingskader van AISHE (Auditing Instrument for Sustainability in Higher Education) voor opleidingen, en de MVO-toets voor instellingen. De expeditie biedt ruimte om te leren van elkaars ervaringen, verdieping op thema’s onder leiding van experts, en het gezamenlijk optrekken bij beleid en implementatie.

Programmaopzet

Het Expeditie Programma bestaat uit twee delen:

1. Gezamenlijk programma
In het gezamenlijke deel van het programma maken de deelnemers kennis met vakoverstijgende, fundamentele en innovatieve inzichten over duurzaamheid. In zeven themasessies komen de volgende onderwerpen aan de orde: governance, studentenzaken, medewerkers, vastgoed, milieu, onderwijs in de keten en de betrokkenheid van onderwijsinstellingen bij de maatschappij. Naast inspiratie en kennis aangereikt door visionaire sprekers, delen deelnemers  best practices met elkaar.

2. Individueel programma voor de onderwijsinstelling
Maatwerk ondersteuning helpt de deelnemers vervolgens om de nieuwe inzichten door te laten werken in de eigen strategie, bedrijfsvoering en contacten met de buitenwereld.
Het kan hierbij gaan om begeleiding bij het opstellen van een rapportage op basis van ISO 26000 of de General Reporting Initiative (GRI G4), het samenstellen van een individuele Learning History voor de onderwijsinstelling of de verdieping op specifieke MVO-onderwerpen.
Daarnaast kunnen deelnemende instellingen de Organisatietoets MVO in het onderwijs en AISHE audits laten uitvoeren. Bij een positieve beoordeling komen deelnemende instellingen in aanmerking voor het Keurmerk Duurzaam (Beroeps)onderwijs afgegeven door Hobéon.

Resultaten 

De expeditie levert – afhankelijk van het gekozen individuele traject – de volgende resultaten op:

  • Kennis en inspiratie van top sprekers en best practices van deelnemers.
  • De formulering van een integrale MVO-strategie en beleid.
  • De implementatie van AISHE, gekoppeld aan de integrale benadering van ISO 26000.
  • Een MVO-rapportage opgesteld (op basis van ISO 26000, GRI G4, de MVO-toets voor Onderwijsinstellingen of MVO Prestatieladder).
  • De creatie van draagvlak binnen de onderwijsinstelling met een regiegroep van circa 15-20 personen.
  • Een ingewerkt MVO-inspiratieteam dat de coördinatie van MVO intern oppakt.

Neem voor meer informatie contact op met Het Groene Brein

 

De Expeditie Duurzaam Onderwijs is een initiatief van Constantis, Het Groene Brein, Het Groene Brein Roots, Hobéon en Learn2improve your planet.

logo-constantisLogo Roots®learn2improve_your_planet_logo-jpgLogo

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter