Community of Practice Finance & Accountancy opleidingen voor de Nieuwe economie (‘CoP FAN’)

Community of Practice Finance & Accountancy opleidingen voor de nieuwe economie (CoP FAN)

Duizenden grote en kleine bedrijven geven op dit moment vorm aan de nieuwe economie door het ontwikkelen producten en diensten die goed zijn voor mens, natuur en milieu, en die winstgevend zijn voor de hele keten. Alhoewel de nieuwe economie nog een lonkend perspectief is, zien we dat bedrijven en financiële instellingen wel reeds een actieve rol spelen in duurzame innovatie. We zien daarmee ook dat deze partijen werken aan een nieuwe rol voor medewerkers finance, control of accountancy en daarmee aan nieuwe competenties voor hen. Het is zaak om de ontwikkeling van deze vraag direct te koppelen aan een actualisering van het aanbod van hogescholen, universiteiten en andere aanbieders.

Met dit doel is de Community of Practice Finance & accountancy opleidingen voor de nieuwe economie (CoP FAN) in het leven geroepen. Vanaf de startbijeenkomst op 15 januari zijn concrete stappen gemaakt, die op 20 november 2014 gepresenteerd werden. Tijdens een recent congres op 13 mei jl., is het inspiratiedocument gepresenteerd, een tastbaar resultaat van een jaar CoP Fan. Financiële en accountancy opleidingen kunnen hieruit handvatten halen hoe zij hun opleidingen kunnen vernieuwen naar de nieuwe economie. De positieve respons en actieve deelname van betrokken partijen is dusdanig, dat we de CoP FAN voortzetten in een aantal concrete projecten die op eerdere meetings voortbouwen.

Het Groene Brein is trekker van deze community. Deelnemers van de CoP FAN zijn PwC, Deloitte, KPMG, ING, ABN AMRO, ING, Hanzehogeschool Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, Vrije Universiteit Amsterdam, Avans Hogeschool, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Utrecht, Hogeschool Arnhem Nijmegen, Hogeschool Rotterdam, Windesheim Hogeschool, Hogeschool Zuyd, Hogeschool Stenden, NIBE/SVV, de NBA (Nederlandse Beroepsvereniging van Accountants) en de Rijksoverheid.

Meer weten over de CoP FAN? Neem dan contact op met bouwe.taverne@hetgroenebrein.nl.

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter