Circular Economy Science Lab

In het Circular Economy Science Lab bundelen wetenschappers van de verschillende kennisgebieden hun krachten. Deze wetenschappers ondersteunen verschillende initiatieven die in de praktijk de circulaire economie aan het bouwen zijn. In het lab werken wetenschappers aan:

  • Kennisontwikkeling op basis van verschillende casussen in nieuwe impactvolle publicaties
  • Ontwikkeling en toepassing van kennis voor een specifieke casus

Er zijn in Nederland vele wetenschappers actief rond de verschillende kennisgebieden. Een aantal van de meest actieve betrokken zijn op dit moment lid van Het Groene Brein.

Bekijk de kennisagenda die is opgesteld door het Circular Economy Science Lab hier:
Kennisagenda Circular Economy Science Lab

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter