Duurzaamheid verdient een integrale plek in het onderwijs.

Naar aanleiding van de motie Ouwehand dat duurzaamheid in curricula een prominente plaats moet krijgen, liet Staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu) onderzoeken hoe het Nederlandse onderwijs duurzaamheid in haar onderwijs vormgeeft. Het rapport Duurzaam Onderwijs dat door Het Groene Brein werd uitgevoerd, werd eind juni aan de Tweede Kamer aangeboden.

In het septembernummer van Kader Primair deed Antoine Heideveld aan Astrid van de Weijenburg uit de doeken hoe hij duurzaamheid in het onderwijs ziet. “Veel mensen zien duurzaamheid in scholen als het gescheiden inzamelen van afval of het gebruiken van duurzame koffiebekers. Dat vind ik een misvatting. Bij duurzaam onderwijs gaat het om het ontwikkelen van een eigen visie op jezelf, de mensen en de wereld om je heen. Of zoals Tex Gunning het zo mooi zei: ‘Ik zou willen dat mijn kinderen worden opgeleid voor de oplossingen van morgen, niet voor de problemen van gisteren.’ Het gaat om de kern van het leerproces.”

Een klein aantal scholen is hierin al heel goed op weg, maar voor de meeste scholen is het nog best lastig om die omslag te maken. Om de systematische aanpak van duurzaamheid in het onderwijs in de hele breedte van het onderwijs gestalte helpen te geven, pleit Het Groene Brein voor meer aandacht voor good practices en een landelijk instituut voor duurzaam onderwijs.

Lees het hele artikel in Kader Primair hier.
www.avs.nl

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter