Blog Paul van Seters: Energiedialoog verdient een beter lot

Voor minister van Economische Zaken Henk Kamp staat het jaar 2016 in het teken van een nieuwe variant op de Trias Energetica: (1) Energierapport, (2) Energiedialoog, (3) Energiebeleidsagenda. In januari publiceerde Kamp het Energierapport. Op 7 april was de aftrap van de Energiedialoog, die tot 1 juli loopt. Komend najaar presenteert Kamp, op basis van het Energierapport en de uitkomsten van de Energiedialoog, zijn Beleidsagenda voor de toekomst.

Het plan voor een Energiedialoog werd in het Energierapport gelanceerd onder verwijzing naar de dynamiek van de “energietransitie”: “Het kabinet … beseft dat voor de transitie draagvlak nodig is in de maatschappij. Het is een grote opgave om in 2050 een CO2-arme energievoorziening te hebben en dit kunnen we alleen gezamenlijk voor elkaar krijgen. Daarom wordt vanaf het voorjaar een dialoog gestart over de toekomst van onze energievoorziening waaraan alle Nederlanders kunnen deelnemen.”

In een brief aan de Kamer van 31 maart heeft Kamp het idee achter deze Energiedialoog nader uitgewerkt. Daarbij valt op dat het draagvlak-argument uit het Energierapport plaatsmaakt voor een aanzienlijk genuanceerdere benadering: “Het doel van de energiedialoog is burgers, bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en andere partijen in en rond het energiesysteem te betrekken bij de opgave die voor ons ligt: hoe komen wij tot een CO2-arme energievoorziening in 2050, die veilig, betrouwbaar en betaalbaar is, en wie kan daaraan welke bijdrage leveren?” 

Lees hier de rest van de blog voor Trouw Groen, van Paul van Seters lid van Het Groene Brein en hoogleraar globalisering en duurzame ontwikkeling aan de Universiteit van Tilburg en TIAS School for Business and Society.

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter