Artikel: Kansen voor circulaire businessmodellen

Op nationaal en internationaal niveau investeren steeds meer bedrijven in circulaire producten. Deze bedrijven zien in dat circulair ondernemerschap de waarde van producten zo lang mogelijk op een zo hoog mogelijk niveau houdt. Wat valt er uit hun opgedane ervaringen te leren?

Als antwoord op deze vraag heeft Antoine Heideveld, directeur van Het Groene Brein, het artikel “Kansen voor Circulaire businessmodellen” geschreven, dat gepubliceerd is in de speciale uitgave van Tijdschrift Milieu rond het thema Circulaire Economie (maart 2016).

In dit artikel gaat hij in op drie belangrijke lessen die we kunnen leren van hedendaagse voorbeelden van circulaire businessmodellen die worden toegelicht met het behulp van de “value hill” zoals hierboven weergegeven.

De essentie van een circulair ondernemingsmodel is producten en diensten zo te ontwerpen dat ze lange tijd op de top van deze Value Hill kunnen blijven. Producten, onderdelen of grondstoffen cascaderen op verschillende waardeniveaus steeds terug de Value Hill in. Door de vermindering van het afval zijn minder nieuwe grondstoffen nodig en wordt de schaduwzijde van de Value Hill, waar in een lineaire economie waarde verloren gaat, kleiner. Deze nieuwe manier van denken leidt ertoe dat bedrijven (nieuwe) posities kiezen, gericht op meervoudige waardecreatie op zowel financieel, ecologisch als sociaal gebied.

Benieuwd naar hoe dit kan worden toegepast in de praktijk? Lees dan het complete artikel hier:Kansen voor circulaire businessmodellen

 

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter